Home WebServer PanelDirectAdmin How to update the DirectAdmin license

How to update the DirectAdmin license

by Thạch Phạm

In this article, AZDIGI would like to guide you through updating your DirectAdmin license when you renew your license or update it.

To update the license, you must buy a DirectAdmin License and AZDIGI is currently a DirectAdmin Reseller, you can refer to information about the license and price at the link below:

Necessary information before updating the license

  • SSH: root account (IP, user, password, port)
  • UID: Client ID (Company or agent will send it to you)
    • Default if you buy the license at AZDIGI UID will be 65035
  • LID: License ID (Company or agent will send it to you)

After you SSH into the VPS and enter the commands as follows:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 65035 1234
service directadmin restart

Note:

  • 65035: is UID
  • 1234: LID

Note: If there is an extraction error, then run the following command

head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key

Then you enter the commands:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 65035 1234 1.2.3.4
service directadmin restart

In there:

  • 65035: UID
  • 1234: LID
  • 1.2.3.4: VPS’s IP

So the process of updating the DirectAdmin license has been completed.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign