Home Máy chủ LinuxLinux căn bản Hướng dẫn cài đặt Apache từ Source

Hướng dẫn cài đặt Apache từ Source

by Hoàng Nam
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

I. Giới Thiệu Chung

Apache là một máy chủ web mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được sử dụng để lưu trữ và phân phối nội dung web. Apache có thể được cài đặt theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cài đặt từ nguồn.

Cài đặt Apache từ nguồn có thể mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như:

 • Tùy chỉnh cao hơn: Bạn có thể chọn các tính năng và cấu hình chính xác mà bạn cần.
 • Tối ưu hóa: Bạn có thể tối ưu hóa Apache cho nhu cầu cụ thể của mình.
 • Tính bảo mật: Bạn có thể kiểm tra mã nguồn để đảm bảo tính bảo mật.

Tuy nhiên, cài đặt Apache từ nguồn cũng có thể phức tạp hơn so với cài đặt từ kho lưu trữ. Nếu bạn không có kinh nghiệm về quản trị hệ thống, bạn nên cân nhắc sử dụng phương pháp khác. Và trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Apache từ Source

II. Thực Hiện Cài Đặt Apache Từ Source (Compiled)

1. Cài đặt các gói mở rộng để hỗ trợ Compiled

Trước khi thực hiện bạn cần cài đặt một số gói mở rộng để phụ trợ cho việc cài đặt. Bạn hãy copy các lệnh sau để thực hiện.

AZDIGI Tutorial
	
 yum install epel-release -y
 yum install gcc-c++ autoconf gcc* wget lynx libtool apr-devel apr-util-devel apr apr-util pcre pcre-devel openssl openssl-devel zlib zlib-devel –y
 yum groupinstall "Development Tools" -y
  

2. Tải các gói mở rông và Apache để tiến hành Compiled

AZDIGI Tutorial
	
 wget https://dlcdn.apache.org//apr/apr-1.7.2.tar.gz && tar xzvf apr-1.7.2.tar.gz
 wget https://dlcdn.apache.org//apr/apr-util-1.6.3.tar.gz && tar xzvf apr-util-1.6.3.tar.gz
 wget https://dlcdn.apache.org//apr/apr-iconv-1.2.2.tar.gz && tar xzvf apr-iconv-1.2.2.tar.gz
 wget https://dlcdn.apache.org/httpd/httpd-2.4.56.tar.gz && tar xzvf httpd-2.4.56.tar.gz
  

Sau thi đã giải nén các gói đã tài về rồi,thực hiện copy vào thư mục httpd-2.4.56/srclib

AZDIGI Tutorial
	
 cp -rp apr-1.7.2 httpd-2.4.56/srclib/apr
 cp -rp apr-util-1.6.3 httpd-2.4.56/srclib/apr-util
 cp -rp apr-iconv-1.2.2 httpd-2.4.56/srclib/apr-iconv
  
image 12

Thực hiện thêm hai module pcre và openssl cho apache

AZDIGI Tutorial
	
 wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0f.tar.gz && tar xzvf openssl-1.1.0f.tar.gz
 wget https://sourceforge.net/projects/pcre/files/pcre/8.40/pcre-8.40.tar.gz && tar xzvf pcre-8.40.tar.gz
  
image 13

Tiến hành build pcre-8.40 trước khi build apache

AZDIGI Tutorial
	
 cd /root/modules/pcre-8.40
 ./configure --prefix=/usr/lib/
 make && sudo make install
  
image 14
image 15

3. Thực hiện Compiled và build apache

Đây là bước quan trọng, bạn thực hiện truy cập vào thư mục và bắt đầu Compiled. Việc Compiled sẽ mất nhiều thời gian do đó tốt hơn hết bạn hãy chạy nó trong screen.

AZDIGI Tutorial
	
cd /root/httpd-2.4.56
./configure \
"--with-mpm=prefork" \
"--prefix=/etc/httpd/" \
"--exec-prefix=/etc/httpd" \
"--sysconfdir=/etc/httpd/conf" \
"--sbindir=/usr/sbin" \
"--bindir=/usr/bin" \
"--datadir=/var/www" \
"--mandir=/etc/httpd/man" \
"--libdir=/etc/httpd/lib" \
"--libexecdir=/etc/httpd/modules" \
"--includedir=/etc/httpd/include" \
"--enable-auth" \
"--enable-cgid" \
"--enable-cgi" \
"--enable-dav" \
"--enable-dav-fs" \
"--enable-dav-lock" \
"--enable-deflate" \
"--enable-dir" \
"--enable-expires" \
"--enable-headers" \
"--enable-log-config" \
"--enable-mime" \
"--enable-mime-magic" \
"--enable-mods-shared=most" \
"--enable-reqtimeout" \
"--enable-rewrite" \
"--enable-so" \
"--enable-ssl" \
"--enable-suexec" \
"--enable-status" \
"--enable-static-support" \
"--enable-unique-id" \
"--enable-static-htpasswd" \
"--enable-static-rotatelogs" \
"--disable-asis" \
"--disable-auth-anon" \
"--disable-auth-dbm" \
"--disable-auth-digest" \
"--disable-autoindex" \
"--disable-cache" \
"--disable-case-filter" \
"--disable-case-filter-in" \
"--disable-cern-meta" \
"--disable-disk-cache" \
"--disable-ext-filter" \
"--disable-file-cache" \
"--disable-filter" \
"--disable-imap" \
"--disable-info" \
"--disable-mem-cache" \
"--disable-proxy" \
"--disable-proxy-connect" \
"--disable-proxy-ftp" \
"--disable-proxy-http" \
"--disable-speling" \
"--disable-usertrack" \
"--disable-version" \
"--with-included-apr" \
"--with-pcre=/usr/lib/bin/pcre-config" \
"--with-ssl=/root/modules/openssl-1.1.0f" \
"--enable-ssl-staticlib-deps" \
"--enable-mods-static=ssl"
  
image 17

4. Thực hiện cài đặt Apache

Tiếp theo thực hiện cài đặt Apache bằng lệnh sau.

AZDIGI Tutorial
	
 make && sudo make install
  
image 18

Vậy là đã cài đặt thành cài đặt thành công Apache.

8. Tạo file systemd để quản lý dịch vụ

Bạn hãy tạo một file httpd.service bằng lệnh vi /etc/systemd/system/httpd.service. Sau đó dán nội dung sau vào file và lưu lại.

AZDIGI Tutorial
	
 [Unit]
Description=The Apache HTTP Server
After=network.target
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/sbin/apachectl -k start
ExecReload=/usr/sbin/apachectl -k graceful
ExecStop=/usr/sbin/apachectl -k graceful-stop
PIDFile=/etc/httpd/logs/httpd.pid
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
  

9. Khỏi động lại apache với và kiểm tra.

Bạn hãy nhập lệnh httpd -t. Nếu không có lỗi gì thực hiện kích hoạt và khởi động lại dịch vụ.

AZDIGI Tutorial
 
systemctl daemon-reload
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
systemctl status httpd
httpd -v
  


Tổng kết

Bài viết này đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Apache từ nguồn trên hệ điều hành Linux. Các bước cài đặt bao gồm:

 1. Chuẩn bị môi trường: Đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống của Apache.
 2. Tải xuống mã nguồn Apache: Tải xuống mã nguồn Apache từ trang web chính thức của Apache.
 3. Cấu hình Apache: Tạo tệp cấu hình Apache để tùy chỉnh cài đặt của bạn.
 4. Khởi động Apache: Khởi động Apache để bắt đầu phục vụ nội dung web.

Sau khi hoàn thành các bước này, bạn sẽ có thể cài đặt và chạy Apache trên hệ thống Linux của mình.

Một số lưu ý khi cài đặt Apache từ nguồn:

 • Nếu bạn không có kinh nghiệm về quản trị hệ thống, bạn nên cân nhắc sử dụng phương pháp khác.
 • Cài đặt Apache từ nguồn có thể mất nhiều thời gian hơn so với cài đặt từ kho lưu trữ.
 • Bạn nên kiểm tra mã nguồn Apache để đảm bảo tính bảo mật.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign