Home AZDIGI GuideEmail Hosting Pro Mail Hosting: How to create a mail account

Pro Mail Hosting: How to create a mail account

by
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

After successfully registering for the mail service at AZDIGI and completing the steps to set up DNS records for the domain. In the next step, AZDIGI will guide you to create mail accounts to log in and use.

You log in to the service administration at the link: https://my.azdigi.com, then log in to access the management services.

CleanShot 2020 06 24 at 09.18.50
CleanShot 2020 06 25 at 15.33.02

Next, select the mail service for which you want to create an account.

CleanShot 2020 06 26 at 09.29.18

At Email Management, click on Email Accounts to create a mail account.

CleanShot 2020 06 26 at 09.31.10

After entering the Create Accounts interface, you will see a default system account created with the format username@mydomain. don’t delete this account.

Click on Create Account to create a new account.

CleanShot 2020 06 26 at 09.32.37

Below are the comments on a few parameters to set up for your mail account.

  1. Account: You enter the account you want to create
  2. Password: Enter the password you want to create, note that you should set a password with high complexity, or click Generate to generate it automatically
  3. Custom Quota (MB): Limited capacity for each account, you can limit these accounts by entering the capacity in MB. Or you choose Unlimited Quota to allow unlimited.
  4. Send Limit: Limit outgoing emails, you can limit or select Unlimited Send Limit.

After you have set up each account, click Create.

If you receive a warning: Message: Unable to create email account: You cannot set an unlimited send limit, it means the account is not allowed to be set to unlimited, then enter Custom Send Limit to create.
CleanShot 2020 06 26 at 09.34.42

After creating the accounts will display as shown below:

CleanShot 2020 06 26 at 09.44.14

So AZDIGI has completed the steps to create a mail account with the Pro Mail Hosting service. To refer to the documentation for using mail, you can access the Pro Mail Hosting Guide at the link below:

  • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: You can use your email to register for the service and send it directly to: support@azdigi.com
Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign