Home Linux Server How to use WinSCP to connect to the server via sFTP

How to use WinSCP to connect to the server via sFTP

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Similar to other tools like PuTTY, XShell, WinSCP is also a tool that supports FTP and SFTP. And in today’s article, AZDIGI will guide you to use WinSCP to connect to a Linux server or VPS that supports SSH protocol.

As shown below, click New Session to create a window and enter root information

chrome EEeyIGtKt9

You choose YES to continue.

WinSCP enKNPkiOB1

In the interface below, you can customize the file with the SFTP protocol.

WinSCP YDKUqPVN4G

To open the Terminal window, click on the icon as below, the system will display the Terminal interface with Putty.

WinSCP wyGmXgKnd6

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign