Home Linux Server How to use WinSCP to connect to the server via sFTP

How to use WinSCP to connect to the server via sFTP

by Thạch Phạm

Similar to other tools like PuTTY, XShell, WinSCP is also a tool that supports FTP and SFTP. And in today’s article, AZDIGI will guide you to use WinSCP to connect to a Linux server or VPS that supports SSH protocol.

As shown below, click New Session to create a window and enter root information

You choose YES to continue.

In the interface below, you can customize the file with the SFTP protocol.

To open the Terminal window, click on the icon as below, the system will display the Terminal interface with Putty.

Wishing you success!

Đánh giá

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign