Home WebServer PanelcPanel How to Configure Email Forwarders on cPanel

How to Configure Email Forwarders on cPanel

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Email Forwarders is a function that allows forwarding emails to another email address. For example:

  • Configure Email Forwarders from an email address info@linuxcanban.com to an email admin@linuxcanban.com. When an email is sent to the email address info@linuxcanban.com, a copy will be forwarded to the email admin@linuxcanban.com.

And in this article, AZDIGI will show you to configure it.

Login to cPanel, go to Forwarders.

chrome KQlWwrCEeB

In the Managing section, select the domain name you want to transfer => click Add Forwarders

Next, you create Email Forwarders

  • Address to Forwarders: enter the email address to forward (source email)
  • Domain: select the domain containing the email to be forwarded
  • Destination: Forwarders to Email Address: enter the email you want to forward (Destination email)
  • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: You can use your email to register for the service and send it directly to: support@azdigi.com
  • You can refer to Hosting/VPS service here!
Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign