Home WebServer PanelcPanel How to create Cron Jobs on cPanel

How to create Cron Jobs on cPanel

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

What is Cron Job?

Cron Job have to execute cron jobs, scheduled tasks that the system runs at predefined times or intervals. Typically, a cron job contains a series of simple tasks that the system runs from a script file.

How to create Cron Job on cPanel

To make Cron Jobs work the requirements that you need to perform automatically on your Hosting, you do the following steps:

At cPanel, go to the Cron Jobs section.

chrome IpCKkBhEOp
cran jobs cpanel

Here you can customize your configuration sections:

After filling in all the information, click Add New Cron Job.

For example, I execute the Backup MySQL command line and delete the error_log file every day

rm /home/dotrungquan/public_html/wp-admin/error_log

command backup rm error log 1

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign