HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Bước 1. Chọn dịch vụ và đăng ký

Quý khách truy cập vào trang dịch vụ hỗ trợ dùng thử bao gồm:

tùy theo nhu cầu của mình và tiến hành đăng ký dịch vụ như bình thường. Thời hạn hosting quý khách có thể chọn thời hạn thanh toán mong muốn khi sử dụng chính thức.

Bước 2. Liên hệ kích hoạt

Ngay sau khi quý khách đã đăng ký xong dịch vụ và có số hóa đơn hoặc mã đơn hàng. Hãy liên hệ với phòng thanh toán tại đây để yêu cầu kích hoạt dùng thử. Trong vòng 1-2 giờ vào giờ làm việc phòng thanh toán sẽ tiến hành kích hoạt ngay cho bạn và thông tin hosting sẽ được gửi qua mail.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tất cả dịch vụ Hosting tại AZDIGI bao gồm SSD Tiêu Chuẩn và SSD Doanh Nghiệp sẽ được dùng thử trong vòng 7 ngày trước khi thanh toán chính thức. Không áp dụng cho dịch vụ VPS, Máy chủ riêng, Chỗ đặt máy chủ và các dịch vụ khác không được liệt kê.

Khi kết thúc dùng thử và bạn cần sử dụng chính thức, thời hạn dịch vụ sẽ được tính kể từ ngày hosting của bạn được kích hoạt dùng thử. Điều này có nghĩa 1 tuần dùng thử vẫn sẽ được tính vào thời hạn hosting.

Không có sự khác biệt khi dùng thử, bạn vẫn được bộ phận kỹ thuật hỗ trợ di chuyển dữ liệu website về AZDIGI từ các hosting khác sử dụng cPanel.

Do việc dùng thử dịch vụ được tiến hành dùng thử với cấu hình giống như sử dụng chính thức, nên AZDIGI sẽ hạn chế dùng thử cho một số trường hợp như:

  • Mỗi tài khoản chỉ có thể dùng thử bất kỳ dịch vụ tối đa 2 lần.
  • Không dùng thử với các tên miền đã tồn tại trong hệ thống. Tuy nhiên nếu bạn cần kích hoạt trước để nâng cấp gói dịch vụ thì AZDIGI vẫn sẽ hỗ trợ.
  • Không hỗ trợ chuyển dữ liệu từ gói dùng thử qua một gói dùng thử khác.