Home AZDIGI GuideCloud Server How to reinstall Cloud Server operating system at AZDIGI

How to reinstall Cloud Server operating system at AZDIGI

by Thạch Phạm
A+A-
Reset

Currently, when using the Cloud Server service at AZDIGI, you have complete control over this service from basic operations such as (Stop, Start, Restart, Suspend) and go deeper. Rebuild this Cloud Server with just a few simple steps as follows.

To do this, you definitely have to access your service administration page, the access link will be below, you access it with the email/password you created before buying the service at AZDIGI.

Make sure you have backed up the data on the server and no longer contain important data on it. When rebuilding, all data will be deleted and cannot be restored.

Step 1: Log in to the customer administration page at the access link: https://my.azdigi.com

Step 2: Click Services and select the service to rebuild.

rebuildcloudserverazdigi

Step 3: Turn off the server by clicking the Stop button.

rebuildcloudserverazdigi 1

After turning off the VPS is complete, you proceed to click on the Rebuild menu to reinstall the OS.

rebuildcloudserverazdigi 2

Then you choose the operating system version to rebuild.

rebuildcloudserverazdigi 3

In the Select OS Template section that allows you to choose a lot of OS, you choose the OS you need to use and click Rebuild, after clicking, you wait for the system to rebuild. It will normally take about 5-7 minutes to complete.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign