Home AZDIGI GuideHosting Instructions to restore data on Hosting at AZDIGI

Instructions to restore data on Hosting at AZDIGI

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Trên tất cả các dịch vụ Hosting tại AZDIGI đều có backup dữ liệu tự động mỗi ngày và được lưu thành 7 bản khác nhau. These backups are stored on a separate backup storage system to ensure data safety.

If you want to restore a backup on your hosting, you can refer to this article.

Note:

  • For the main domain, by default, the source code will be located in the public_html directory
  • For an addon domain, usually, the directory containing the source code will be the directory with the domain name itself (eg, domain is abc.xyz, usually the source code will be in the abc.xyz directory)

Restore file – source code

At the cPanel interface, go to JetBackup => File Backups

chrome BUZwXAQda5

This section will display the dates, you specify a specific date to restore and select File Manager

Select the backup to restore
Select the backup to restore

Then you tick the website to restore and select Restore Selected => Add to Restore Queue

Note: If you need to independently restore another file, you just need to click on the folder and tick the file and folder to restore.

chrome VJr9qlOkMt

Note:

  • After clicking Add to Restore Queue, the system will now start the restore process, to check if the restore process is complete or not, go back to the Jetbackup interface on cPanel => click Queue to check. (you need to wait for the system to finish running before doing anything else)

Restore database

At the cPanel interface, go to JetBackup => Database Backups

chrome BUZsswXAQda5

In this section will show your full database, you need to choose the exact database name of that website and the corresponding date to restore. After determining the database to restore, press Restore => Add to Restore Queue

chrome 2DcipvRpOu

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign