Home AZDIGI GuideVPS How to reinstall the operating system for AZDIGI VPS

How to reinstall the operating system for AZDIGI VPS

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Regular VPS services such as KVM VPS and Pro VPS at AZDIGI support the self-reinstall function of the operating system so that customers can reinstall it when necessary. Please note that when reinstalling the operating system, all data on the VPS will be erased, so make sure there are no important data on the VPS before reinstalling the operating system.

To reinstall the operating system, go to the VPS service administration page at https://my.azdigi.com/clientarea.php and select your VPS service in the Services section => Service management.

You should make sure that there are no important data left on the VPS and that you have made a full backup before reinstalling the operating system, this action will delete all data on the VPS.

CleanShot 2022 11 08 at 15.08.36

Next, you select the VPS service that needs to be reinstalled OS

anh

Then you wait 5-10 seconds for the system to load information. Once you have downloaded the VPS information, select Install and the OS to use.

anh 1

Next, you set a password for VPS and click on Reinstall

anh 2

You need to wait until the successful reinstallation message is displayed. And now you can access VPS via SSH protocol.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign