Home AZDIGI GuideVPS Linux commands to check VPS parameters

Linux commands to check VPS parameters

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

When using a Linux VPS, you can use the commands below to check each parameter separately on the server.

Command to check CPU:

cat /proc/cpuinfo

Command to monitor VPS resources:

top -c

Command to check the operating system:

uname -a

Command to check RAM:

free -m

Command to check hard disk space:

df -h

Command to check hard disk read and write speed:

time sh -c “dd if=/dev/zero of=ddfile bs=8k count=250000 && sync”; rm ddfile

Check CPU core count:

nproc

Measure VPS performance with the tocdo.net tool:

curl -Lso- tocdo.net | bash
Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign