Home WebServer PanelDirectAdmin Fix error 405: Method Not Allowed on DirectAdmin

Fix error 405: Method Not Allowed on DirectAdmin

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

By default, DirectAdmin only allows using the transport method in PHP, which is POST, GET, so if you need to use other methods like PUT, HEAD or DELETE, you will get a 405 error if you use Apache as a webserver, or a net error::ERR_EMPTY_RESPONSE on Google Chrome browser if using nginx_apache setting.

To allow all methods to be used, execute the following commands:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE:PATCH
./build rewrite_confs

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign