Home Máy chủ LinuxTools Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04 với 4 bước đơn giản

Giới thiệu

Docker là một dự án mã nguồn mở giúp tự động triển khai các ứng dụng Linux vào trong các container ảo hóa. Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux. Docker sử dụng những tài nguyên cô lập của Linux như cgroups, kernel, quản lý tệp để cho phép các container chạy độc lập bên trong một thực thể Linux.

Các thay đổi được lưu trữ trong các Docker image, các lớp tệp hệ thống được tạo ra và lưu lại dựa theo từng lớp (layer). Điều này giúp cho Docker Image giảm dung lượng đáng kể so với máy ảo (VM).

Các ứng dụng muốn chạy bằng Docker phải là ứng dụng chạy được trên Linux. Gần đây, Docker có hỗ trợ thêm việc chạy ứng dụng Windows trong các Windows container.

Các thành phần chính của Docker

 • Docker Engine: dùng để tạo ra Docker image và chạy Docker container.
 • Docker Hub: dịch vụ lưu trữ giúp chứa các Docker image.
 • Docker Machine: tạo ra các Docker engine trên máy chủ.
 • Docker Compose: chạy ứng dụng bằng cách định nghĩa cấu hình các Docker container thông qua tệp cấu hình
 • Docker image: một dạng tập hợp các tệp của ứng dụng, được tạo ra bởi Docker engine. Nội dung của các Docker image sẽ không bị thay đổi khi di chuyển. Docker image được dùng để chạy các Docker container.
 • Docker container: một dạng runtime của các Docker image, dùng để làm môi trường chạy ứng dụng.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Các bạn tiến hành cập nhật các gói (package) đã được cài đặt trên hệ thống Ubuntu bằng lệnh:

AZDIGI Tutorial
sudo apt update -y && apt upgrade -y
  

Bước 2: Cài đặt Docker

Để cài đặt bản Docker mới nhất, các bạn nên cài đặt trực tiếp từ kho lưu trữ của Docker.

 • Cài đặt một số gói cho phép sử dụng HTTPS.
AZDIGI Tutorial
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
  
 • Thêm khóa GPG của kho lưu trữ Docker.
AZDIGI Tutorial
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
  
 • Bây giờ hãy thêm kho lưu trữ Docker của Ubuntu 22.04 ( jammy) vào các apt sources.
AZDIGI Tutorial
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
  
 • Cập nhật packages và thiết lập để cài đặt Docker từ kho lưu trữ chính thức.
AZDIGI Tutorial
sudo apt update
sudo apt-cache policy docker-ce
  
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
 • Cài đặt Docker
AZDIGI Tutorial
sudo apt install docker-ce -y
  
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
 • Kiểm tra trạng thái của Docker
AZDIGI Tutorial
sudo systemctl status docker
  
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Bước 3: Cấu hình quyền Sudo cho user sử dụng Docker

Các Docker yêu cầu chỉ được thực thi với tư cách người dùng root theo mặc định. Do đó nếu các bạn sử dụng các user khác thì cần phải thêm user đó vào nhóm Docker thì mới có quyền thao tác.

AZDIGI Tutorial
sudo usermod -aG docker username (Nhớ thay username bằng user của bạn)
  

Bước 4: Sử dụng lệnh Docker

 • Để xem các thông tin về Docker
AZDIGI Tutorial
docker info
  
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
 • Tải xuống Docker Images
AZDIGI Tutorial
docker run hello-world
  

Nếu kết quả nhận được tương tự như bên dưới thì bạn có thể truy cập và tải xuống images từ Docker Hub.

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Chạy lệnh dưới đây để xem các hình ảnh đã tải xuống.

AZDIGI Tutorial
docker images
  
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Ở bài này mình chỉ giới thiệu đến các bạn sơ bộ một vài lệnh thông dụng, ở các bài viết tới mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn các lệnh phổ biến trên Docker nhé.

Như vậy, mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04 hoàn tất. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn, và chúc các bạn thực hiện thành công.

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

5/5 - (1 vote)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign