Home Máy chủ LinuxWeb Server Hướng dẫn cài đặt LOMP Stack trên Ubuntu 20.04

Hướng dẫn cài đặt LOMP Stack trên Ubuntu 20.04

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Hướng dẫn cài đặt LOMP Stack trên Ubuntu 20.04 với 5 bước

Giới thiệu

LOMP Stack là gì?

LOMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, OpenLiteSpeed, MariaDB và ngôn ngữ lệnh PHP hay Perl hay Python để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động.

Các chức năng cụ thể các bạn có thể hiểu nhanh là LOMP hoạt động từ các phần mềm Linux, với máy chủ web là OpenLiteSpeed, máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB hoặc MySQL và nội dung file động được xử lý bởi PHP.

Điều kiện yêu cầu

 • Máy chủ Ubuntu 20.04
 • Cấu hình VPS tối thiểu: 1GB Ram

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: SSH vào máy chủ và cập nhật hệ thống

Việc đầu tiên chúng ta cần làm là SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

Sau khi đã SSH thành công vào máy chủ, bạn tiến hành cập nhật các gói (package) đã được cài đặt trên hệ thống Ubuntu bằng lệnh:

AZDIGI Tutorial
sudo apt update -y && apt upgrade -y
  

Bước 2: Cài đặt Web Server OpenLiteSpeed

Không giống như Apache và Nginx , OpenLiteSpeed được lưu trữ riêng ở kho của nó. Nên để cài đặt được các bạn cần làm theo các bước dưới đây

 • Thêm kho lưu trữ của OpenLiteSpeed vào apt package để sử dụng apt cài đặt OpenLiteSpeed
AZDIGI Tutorial
sudo wget -O - http://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh | sudo bash
  
CleanShot 2022 05 31 at
 • Cài đặt OpenLiteSpeed
AZDIGI Tutorial
sudo apt -y install openlitespeed
  
 • Một số lệnh quản lý Openlitespeed
AZDIGI Tutorial
systemctl start apache2   (Khởi động dịch vụ Apache)
systemctl stop lshttpd    (Dừng dịch vụ Apache)
systemctl reload lshttpd   (Tải lại dịch vụ Apache)
systemctl restart lshttpd  (Khởi động lại dịch vụ Apache:)
systemctl enable lshttpd   (Thiết lập Apache khởi động cùng hệ thống)
systemctl disable lshttpd  (Vô hiệu hoá Apache khởi động cùng hệ thống )
systemctl status lshttpd   (Xem trạng thái dịch vụ Apache)
  
CleanShot 2022 05 31 at
 • Kiểm tra phiên bản (version) của Openlitespeed.
AZDIGI Tutorial
/usr/local/lsws/bin/lshttpd -v
  
root@ubuntu20-04:~# /usr/local/lsws/bin/lshttpd -v
LiteSpeed/1.7.16 Open (BUILD built: Fri May 13 19:00:23 UTC 2022)
	module versions:
	lsquic 3.0.4
	modgzip 1.1
	cache 1.64
	mod_security 1.4
 • Mở Port với tường lửa

Openlitespeed sử dụng Port 8088, do đó các bạn hãy thực hiện mở Port này và một số Port cần thiết khác trên UFW để có thể truy cập. Bạn sử dụng lệnh bên dưới để mở cùng lúc các Port với lệnh

AZDIGI Tutorial
sudo ufw allow 7080,80,443,8088/tcp
sudo ufw status
  
CleanShot 2022 05 31 at
 • Kiểm tra hoạt động Openlitespeed

Bây giờ bạn hãy ra trình duyệt và truy cập theo địa chỉ http://IP_Server:8088/. Nếu hiển thị trang Openlitespeed Congratulations như bên dưới là thành công.

CleanShot 2022 05 31 at
 • Truy cập admin với giao diện GUI

Để truy cập vào trang quản trị admin với giao diện GUI, bạn truy cập theo địa chỉ http://IP_Server:7080/. Tại giao diện đăng nhập, user mặc định sẽ là admin, còn passwd thì các bạn làm theo HD bên dưới để reset nhé.

CleanShot 2022 05 31 at

Sau khi đã có thông tin user/pass, bạn tiến hành đăng nhập thông tin đó vào, nếu thành công giao diện GUI sẽ hiển thị như hình dưới.

CleanShot 2022 05 31 at
CleanShot 2022 05 31 at

Bước 3: Cài đặt MariaDB Database Server

MariaDB là bản thay thế cho MySQL. Nó được phát triển bởi các thành viên cũ của nhóm MySQL.  Bạn sử dụng các lệnh dưới để cài đặt MariaDB trên Ubuntu 22.04.

 • Cài đặt MariaDB Database Server
AZDIGI Tutorial
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
  
 • Một số lệnh quản lý MariaDB
AZDIGI Tutorial
systemctl start mariadb   (Khởi động dịch vụ mariadb)
systemctl stop mariadb    (Dừng dịch vụ mariadb)
systemctl restart mariadb  (Khởi động lại dịch vụ mariadb)
systemctl enable mariadb   (Thiết lập mariadb khởi động cùng hệ thống)
systemctl disable mariadb  (Vô hiệu hoá mariadb khởi động cùng hệ thống )
systemctl status mariadb   (Xem trạng thái dịch vụ mariadb)
  
CleanShot 2022 05 31 at
 • Thiết lập nâng cao cho Mariadb
AZDIGI Tutorial
sudo mysql_secure_installation
  
root@ubuntu20-04:~# sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y                (Nhấn Y để tạo pass root mới)
New password: Nhập passwd root
Re-enter new password: Nhập lại passwd root
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
 • Kiểm tra phiên bản (version) của Mariadb.
AZDIGI Tutorial
mariadb --version
  
root@ubuntu20-04:~# mariadb --version
mariadb Ver 15.1 Distrib 10.3.34-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2

Bước 4: Cài đặt PHP

Tại thời điểm mình viết bài này, PHP 8.1 là phiên bản mới nhất của PHP , nó có hiệu suất cao vượt trội hơn các phiên bản tiền nhiệm. Do đó mình sẽ thực hiện cài đặt PHP 8.1 và một số modules PHP cần thiết.

 • Cài đặt lsphp81
AZDIGI Tutorial
sudo apt install -y lsphp81 lsphp81-{common,mysql}
  
CleanShot 2022 05 31 at

Bước 5: Cấu hình OpenLiteSpeed

Tại giao diện GUI, bạn truy cập vào Server Configuration >> External App >> chọn chỉnh sửa

CleanShot 2022 05 31 at

Tiếp đó bạn kéo xuống phần Command, và điền nội dung lsphp81/bin/lsphp vào. Nếu trước đó bạn cài đặt phiên bản PHP khác, thì bạn chỉ cần thay 81 bằng bản PHP của bạn.

CleanShot 2022 05 31 at

Bây giờ hãy save lại cấu hình và khởi động lại dịch vụ Openlitespeed.

CleanShot 2022 06 01 at

Bây giờ, bạn hãy ra trình duyệt và truy cập theo liên kết http://IP_Server:8088/info.php để kiểm tra phiên bản PHP đã được chỉ định đúng chưa. Nếu hiển thị như bên dưới là thành công.

CleanShot 2022 06 01 at

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt LOMP Stack trên Ubuntu 20.04 hoàn tất. Việc sử dụng LOMP Stack sẽ giúp máy chủ của các bạn hoạt động nhẹ nhàng và có sức chịu tải tốt hơn khi các dữ liệu website của bạn sử dụng các mã nguồn mở như WordPress, Joomla, Opencart..vv.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign