Home WebServer PanelCyberPanel How to enable Auto Load from .htaccess on CyberPanel

How to enable Auto Load from .htaccess on CyberPanel

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

By default, the CyberPanel control doesn’t allow you to customize the .htaccess file because the Enable Rewrite function is disabled in LiteSpeed WebAdmin Console; and this article, AZDIGI will guide you to re-enable Auto Load from .htaccess to directly customize the configurations in the .htaccess file.

Step 1: Login to LiteSpeed WebAdmin Console

LiteSpeed WebAdmin Console is accessed using port 7080. For example,123.456.789:7080 and this port is not open initially, so you have to open port 7080 first to access it.

You log in with the initial default information as follows: Remember to change your information after logging in.

  • User: admin
  • Password: 123456
chrome bZjmZXV1gF

Step 2: Go to Server Configuration and enable Load .htaccess

Click Server Configuration as shown below:

CleanShot 2020 06 06 at 09.22.04

Here you find the Rewrite Control panel and by default Auto Load from .htaccess will not be set. So websites that use .htaccess files will not be able to work. So you need to turn it on.

To enable it, click on the edit icon as shown below:

CleanShot 2020 06 06 at 09.24.33
CleanShot 2020 06 06 at 09.27.28

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign