Hướng dẫn đăng ký tên miền

Nếu bạn cần đăng ký một tên miền riêng tại AZDIGI, đầu tiên bạn sẽ cần truy cập vào https://azdigi.com/dang-ky-ten-mien/ để xem bảng giá tên miền hoặc vào https://my.azdigi.com/domainchecker.php để tra cứu tên miền.

Bạn sẽ bắt đầu tra cứu một tên miền cần đăng ký để xem có ai đăng ký tên miền đó chưa. Nếu tên miền đang có sẵn tức là bạn có thể đăng ký tên miền này. Ấn vào nút Đưa vào giỏ hàng, sau đó ấn vào nút Thanh toán để bắt đầu thanh toán.

Bước cuối cùng sẽ là phần nhập thông tin cá nhân để chúng tôi có thể liên lạc với bạn khi cần thiết. Phần mã bưu chính bạn có thể nhập là 700000. Phần mật khẩu bạn hãy nhập mật khẩu vào để tạo tài khoản quản lý dịch vụ. Lưu ý rằng đây không phải là mật khẩu tài khoản hosting mà sẽ là tài khoản tại trang https://my.azdigi.com/clientarea.php dùng để truy cập quản lý dịch vụ, hóa đơn và gửi yêu cầu hỗ trợ.

Nhập thông tin cá nhân để đăng ký dịch vụ
Nhập thông tin cá nhân để đăng ký dịch vụ

Sau khi đăng ký hoàn tất bạn sẽ nhận được một hóa đơn thanh toán dịch vụ. Bạn có thể thực hiện thanh toán theo Hướng dẫn thanh toán và dịch vụ sẽ được kích hoạt nhanh nhất.

Call Now ButtonGọi tư vấn