Home AZDIGI GuideHosting How to change a website IP on SEO Hosting service

How to change a website IP on SEO Hosting service

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In this article, AZDIGI will help you change a website IP on the SEO Hosting service at AZDIGI.

I. Overview

The SEO Hosting service at AZDIGI is a hosting package that supports many different IP addresses.

This service aims to divide each IP for websites in the same industry, helping websites have a higher reputation when creating backlinks to each other than websites of the same industry and the same IP address.

II. Change website IP on SEO Hosting package

To change the website IP on the SEO Hosting package, we need to follow these 2 steps.

Step 1: Log in to the DirectAdmin interface on SEO Hosting package

In this step, you will use the information received in the email to register for the SEO Hosting package to access. Or access the Login to DirectAdmin button at the SEO Hosting service detail interface, as shown below:

Screen Shot 2021 07 18 at 5.34.45 PM

Step 2: Change website IP on SEO Hosting package

After accessing to DirectAdmin interface, you need to hover over the Account Manager feature list and select Domain Setup.

image 8

In this section, click on the domain you need to change the IP address.

Screen Shot 2021 07 18 at 5.48.06 PM

Next, click Assigned IPs.

Screen Shot 2021 07 18 at 5.48.32 PM

Here, you will see the default IP of that domain. To change IP, you need to click the ADD IP button.

Screen Shot 2021 07 18 at 5.48.50 PM

You will see a popup appear to choose the IP to add.

Screen Shot 2021 07 18 at 5.49.06 PM

After adding, remember to delete the default IP.

Screen Shot 2021 07 18 at 5.54.42 PM

So you successfully changed the website’s IP on the SEO Hosting service.

III. Summary

Hopefully, through this article, you will understand how to change the website IP on the SEO Hosting service at AZDIGI.

Wishing you success!

See more useful articles about SEO Hosting at the following link:

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign