Home Hosting Knowledge AZDIGI integrates AZ Redis v2 into Pro Hosting

AZDIGI integrates AZ Redis v2 into Pro Hosting

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Dear customers,

As you may already know, the Pro Hosting services previously supported Memcached, and services like Turbo Hosting and Business Hosting will now support Redis Cache to provide additional options for better acceleration and load reduction, especially for websites using WordPress, Joomla, Xenforo, and other source code.

Recently, AZDIGI has improved the Redis Cache feature used on Hosting services by using Unix socket instead of TCP (configuration via Redis IP and Port). Using Unix socket allows for 5 times faster processing speed compared to TCP.

Currently, all AZ Pro Hosting services have been integrated with the new AZ Redis and are ready for immediate use.

AZ Redis Cache feature

Chức năng AZ Redis Cache

Nếu bạn cần thiết lập Redis Cache trên gói host của mình, hãy thao tác theo hướng dẫn Kích hoạt Redis Cache trên Hosting AZDIGI.

Upgrade AZ Redis on Turbo Hosting and Business Hosting services

Since the hosting servers for Turbo Cloud Hosting and Business Hosting (including Turbo Business Hosting) are currently using the old Redis system with TCP, AZDIGI will have a roadmap for upgrading to the new AZ Redis.

During the upgrade process, the old Redis feature will be unavailable, so we will send a direct email notification to customers to proactively turn off the old Redis and proceed with the migration.

If you require any assistance related to setting up Redis Cache, please contact our technical support department via email at support@azdigi.com or submit a ticket at https://bit.ly/azdigi-ticketkythuat for the fastest support.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign