Hotline: 028 888 24768 (24/7)

Recommended Services
Supported Scripts
 1. Công ty cổ phần AZDIGI (sau đây xin gọi là “AZDIGI”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) xin gửi đến quý cộng tác viên (“Bạn”, “Đối tác” có nghĩa là các cá nhân hợp pháp tham gia với chúng tôi để quảng bá dịch vụ của AZDIGI) những điều khoản thỏa thuận của chương trình Cộng tác viên tại AZDIGI. Đối tác hợp tác cùng AZDIGI  đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản Cộng tác viên trong văn bản này.
 2. Điều khoản cộng tác viên
  1. QUẢNG BÁ DỊCH VỤ
   AZDIGI cho phép các cộng tác viên sử dụng mọi kênh để quảng bá thương hiệu, hình ảnh và dịch vụ của chúng tôi nhằm tiếp cận người dùng có hiệu quả. Tuy nhiên AZDIGI không cho phép cộng tác viên sử dụng từ khóa “AZDIGI” (hoặc tương tự với các kiểu viết chữ cái khác) cho mục đích sử dụng dịch vụ quảng cáo trả tiền (Facebook Ads, Google Adwords,….) vì đây là thương hiệu riêng đã được AZDIGI bảo hộ và toàn quyền sử dụng cho mục đích nội bộ công ty.
  2. HUÊ HỒNG CHẬM TRẢ
   Cộng tác viên chỉ có thể rút tiền từ huê hồng đã được duyệt vào trạng thái “Huê hồng hiện tại”. Khi đối tác giới thiệu thành công một khách hàng, huê hồng sẽ được gọi là “Huê hồng chậm trả” và thời gian bảo lưu là 40 ngày, sau 40 ngày nếu khách hàng vẫn còn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì huê hồng chậm trả sẽ có thể rút ra, hoặc huê hồng sẽ được hủy nếu khách hàng hủy sử dụng dịch vụ.
  3. RÚT TIỀN HUÊ HỒNG
   Ngay khi số dư có thể rút ra trong tài khoản cộng tác viên đạt ngưỡng 1.000.000 đồng trở lên, đối tác có thể rút ra thông qua nút bấm yêu cầu thanh toán ngay tại trang cộng tác viên. AZDIGI sẽ thanh toán cho đối tác thông qua phương thức chuyển khoản và thời gian thanh toán sẽ mất từ 1-3 ngày làm việc.
  4. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
   Mọi đối tác khi rút tiền từ AZDIGI đều phải có trách nhiệm đóng Thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định của pháp luật khi thu nhập mỗi tháng bằng hoặc lớn hơn 2.000.000 đồng, và AZDIGI sẽ tiến hành khấu trừ trực tiếp vào số tiền rút ra để đóng hộ cho đối tác. Trường hợp đối tác rút số tiền dưới 2.000.000 thì chúng tôi sẽ tiến hành trừ vào lần rút tiền kế tiếp trong tháng dựa trên tổng số tiền mà quý đối tác đã rút ra.
  5. HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN
   Ở lần rút tiền đầu tiên, chúng tôi sẽ yêu cầu đối tác cung cấp bản photo CMND và ký hợp đồng cộng tác viên theo mẫu của AZDIGI để làm hợp đồng cộng tác viên theo quy định. Mỗi đối tác chỉ cần khai báo thông tin này một lần.
 3. Các câu hỏi liên quan
  Quý đối tác có thể tham khảo các câu hỏi thường gặp về chương trình Cộng tác viên của AZDIGI tại đây.