VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
15/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tại đây
06/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 19/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Tại đây
10/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 29/06/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông Tại đây
27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 01/03/2018 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Tại đây
784/TCT-TNCN Tổng Cục thuế – Bộ tài chính Công văn trả lời 09/03/2017 Trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá. Tại đây
350/TCT-CS Tổng Cục thuế – Bộ tài chính Công văn trả lời 29/01/2015 Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Tại đây
124/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 09/02/2017 Quyết định ban hành danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ theo nội dung quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Tại đây
208/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư 208/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 Tại đây
16/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/06/2016 Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá Tại đây
14/2016/TTLTBTTTT-BKHCN Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch 08/06/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Tại đây
24/2015/TTBTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 18/08/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Tại đây
38/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 01/07/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Tại đây
174/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Tại đây
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Tại đây
05/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/01/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Tại đây