Hotline: 028 888 24768 (24/7)

Recommended Services
Supported Scripts
Số hiệuCơ quan ban hànhHình thức văn bảnNgày ban hànhTrích yếu nội dungChi tiết
15/2020/NĐ-CPChính phủNghị định03/02/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.Tại đây
06/2019/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư19/07/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên InternetTại đây
10/2018/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư29/06/2018Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thôngTại đây
27/2018/NĐ-CPChính phủNghị định01/03/2018Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngTại đây
784/TCT-TNCNTổng Cục thuế – Bộ tài chínhCông văn trả lời09/03/2017Trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá.Tại đây
350/TCT-CSTổng Cục thuế – Bộ tài chínhCông văn trả lời29/01/2015Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.Tại đây
124/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết định09/02/2017Quyết định ban hành danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ theo nội dung quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2016/TT-BTTTTTại đây
208/2016/TT-BTCBộ Tài chínhThông tư10/11/2016Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư 208/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010Tại đây
16/2016/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư28/06/2016Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giáTại đây
14/2016/TTLTBTTTT-BKHCNBộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệThông tư liên tịch08/06/2016Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệTại đây
24/2015/TTBTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư18/08/2015Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên InternetTại đây
38/2014/QĐ-TTgChính phủQuyết định01/07/2014Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền InternetTại đây
174/2013/NĐ-CPChính phủNghị định13/11/2013Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điệnTại đây
72/2013/NĐ-CPChính phủNghị định15/07/2013Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngTại đây
05/2011/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư28/01/2011Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thôngTại đây