Hotline: 028 888 24768 (24/7)

Recommended Services
Supported Scripts
 1. Công ty cổ phần AZDIGI (sau đây xin gọi là “AZDIGI”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ VPS tại AZDIGI. Khách hàng sử dụng các dịch vụ VPS của AZDIGI đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chung và điều khoản kèm thêm trong văn bản này.
 2. Cam kết dịch vụ Hosting
  1. Tính sẵn sàng
   Chúng tôi cam kết tính sẵn sàng của hệ thống là 99,9% và có các chính sách bồi thường khi hệ thống ở trạng thái không sẵn sàng vượt cam kết kết. Thông tin chi tiết cam kết tính sẵn sàng và bồi thường tại đây.
  2. Sao lưu dữ liệu
   Mọi dữ liệu trên dịch vụ hosting của khách hàng đều được sao lưu định kỳ mỗi ngày một lần và được lưu thành 7 bản gần nhất tương ứng với 7 ngày trước đó. Trường hợp dịch vụ đang tạm khóa, khách hàng có thể gửi yêu cầu lấy bản sao lưu dữ liệu.
  3. Thông số kỹ thuật
   AZDIGI luôn cam kết cung cấp đúng thông số kỹ thuật cho dịch vụ khách hàng đúng với thông số được niêm yết trên trang chủ website azdigi.com bao gồm dung lượng lưu trữ, băng thông, số lượng tên miền cho phép, cơ sở dữ liệu, bộ nhớ, CPU.
  4. Hỗ trợ kỹ thuật
   AZDIGI luôn cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua phương thức ticket gửi đến phòng kỹ thuật và thời gian phản hồi không quá 30 phút dựa theo Chính sách hỗ trợ.
   Việc hỗ trợ không bao gồm hỗ trợ các lỗi và thao tác liên quan đến mã nguồn ứng dụng đang sử dụng trên host (chuyển dữ liệu qua lại trên gói host, sao chép, clone,…). Khách hàng có trách nhiệm tự quản trị và đảm bảo mã nguồn website của mình trên host không có lỗi và hoạt động tốt.
 3. Giới hạn sử dụng tài nguyên
  Khách hàng được sử dụng 100% tài nguyên cố định được cung cấp cho mỗi gói host, tuy nhiên AZDIGI có thể tạm khoá dịch vụ nếu việc sử dụng quá tải tài nguyên trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến hệ thống.
  Ngoài ra trên mỗi gói dịch vụ, AZDIGI sẽ có những giới hạn sử dụng tài nguyên được mô tả trong bảng quản trị dịch vụ với ý nghĩa sau đây:
  1. CPU: Tỷ lệ sử dụng phần trăm được sử dụng tối đa dựa trên tổng số lượng CPU được cấp cho khách hàng. Khi khách hàng sử dụng CPU quá giới hạn cho phép thì các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn và website của khách hàng có thể sẽ được trả về lỗi 503 hoặc 500.
  2. Physical Memory: Dung lượng bộ nhớ (RAM) cho phép của gói host. Khi khách hàng sử dụng Physical Memory quá giới hạn cho phép thì các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn và website của khách hàng có thể sẽ được trả về lỗi 503 hoặc 500
  3. I/O: Tốc độ đọc và ghi tối đa cho phép của gói host.
  4. Current Connections: Số lượng kết nối đồng thời tối đa được phép sử dụng trên LiteSpeed Webserver. Nếu vượt quá số lượng kết nối thì các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn.
  5. Number of Processes: Số lượng tiến trình tối đa được phép cho từng gói host, nếu số lượng tiến trình vượt quá mức cho phép các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn và website khách hàng có thể sẽ được trả về lỗi 503 hoặc 500.
 4. Giới hạn sử dụng dung lượng đĩa (Unlimited Hosting)
  Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ Web Hosting như một kho lưu trữ hoặc khu vực lưu giữ dữ liệu sao lưu. Bất kỳ tài khoản nào sử dụng dung lượng lưu trữ quá nhiều và/hoặc lưu trữ không hợp lý sẽ được yêu cầu giảm dung lượng lưu trữ, hoặc sẽ có nguy cơ bị tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ. AZDIGI được phép tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ vì lý do lạm dụng tài nguyên lưu trữ trên gói dịch vụ Unlimited Hosting.
 5. Dịch vụ Email
  Dịch vụ Web Hosting được thiết kế riêng cho mục đích lưu trữ và vận hành website, vì vậy tính năng Email kèm theo trên dịch vụ có thể sẽ không tối ưu và hoạt động ổn định cho mục đích gửi email. AZDIGI không cam kết tính năng Email trên Web Hosting sẽ hoạt động chính xác và gửi ổn định, vì vậy với nhu cầu gửi/nhận email thường xuyên và đảm bảo khách hàng nên chọn sử dụng dịch vụ Email Hosting kèm theo.
  Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những giới hạn gửi email như dưới đây:
  1. Số lượng mail gửi mỗi giờ không quá 100/mail/tên miền.
  2. Tỷ lệ mail bị hoãn không vượt quá 30% trên tổng số lượng mail được phép gửi mỗi giờ.
  3. Số lượng email đợi gửi không vượt quá 100% trên tổng số lượng mail được phép gửi mỗi giờ.
 6. Bảo mật dịch vụ
  Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật dữ liệu được lưu trên host tại AZDIGI và luôn tự đảm bảo không bị nhiễm mã độc, virus. Chúng tôi có thể xóa mà cần hoặc không cần thông báo trước với các tập tin bị nhiễm mã độc. Khách hàng có thể xem lại các tập tin đã xóa tại mục Imunify360 => History để khôi phục lại (nếu thật sự cần thiết) hoặc đối chiếu lại.
  Nếu website bị nhiễm mã độc lại nhiều lần và ảnh hưởng đến uy tín dãy IP của AZDIGI thì chúng tôi sẽ tạm ngưng dịch vụ cho đến khi khách hàng có giải pháp xử lý triệt để.
  Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản, website bằng cách không chia sẻ, không sử dụng mật khẩu đơn giản và tên đăng nhập là admin và cập nhật phiên bản phần mềm đầy đủ.
  AZDIGI bác bỏ các nguy cơ lây nhiễm từ các tài khoản host trên cùng một hệ thống với nhau vì hệ thống hosting sử dụng hệ điều hành CloudLinux, mỗi tài khoản là một phân vùng ảo hóa riêng biệt nên không thể lây nhiễm với nhau. Tuy nhiên với các website đặt cùng một tài khoản host thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm nếu có nguy cơ bảo mật.
 7. Giới hạn trách nhiệm trong dịch vụ Reseller Hosting
  Khách hàng sử dụng dịch vụ Reseller Hosting không được gọi là đại lý, đối tác của AZDIGI. Khách hàng Reseller có trách nhiệm tự hỗ trợ khách hàng của riêng mình và đảm bảo dịch vụ thông suốt, chịu trách nhiệm dữ liệu trên gói dịch vụ Reseller Hosting.
 8. Hủy dịch vụ và yêu cầu hoàn tiền
  Khách hàng có thể hủy dịch vụ bất cứ lúc nào và được phép gửi yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ. Sau 30 ngày, AZDIGI không hoàn tiền thời gian mà khách hàng đã sử dụng. Việc hoàn tiền được thực hiện theo chính sách hoàn tiền tại AZDIGI.