Hotline: 028 888 24768 (24/7)

Recommended Services
Supported Scripts
 1. ông ty cổ phần AZDIGI (sau đây xin gọi là “AZDIGI”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ Chứng chỉ SSL tại AZDIGI. Khách hàng sử dụng các dịch vụ VPS của AZDIGI đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chung và điều khoản kèm thêm trong văn bản này.
 2. Cung cấp dịch vụ SSL
  AZDIGI là đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký chứng chỉ SSL. Chúng tôi không cung cấp mã chứng chỉ SSL cũng như có trách nhiệm cấp phát chứng chỉ. Chứng chỉ sẽ được xác minh và cấp phát bởi các Tổ chức chứng thực (Certificate Authority – sau đây gọi là CA) chứng chỉ bao gồm GeoTrust theo dịch vụ đăng ký chứng chỉ SSL mà chúng tôi đang cung cấp.
 3. Trách nhiệm của khách hàng
  Khách hàng sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin xác minh và thực hiện xác minh chứng chỉ SSL theo yêu cầu chi tiết của CA trên từng loại chứng chỉ thông qua bảng điều khiển dịch vụ của AZDIGI.
  Đối với loại chứng chỉ cấp doanh nghiệp bao gồm OV SSL, EV SSL; khách hàng sẽ cần có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các thông tin hỗ trợ chứng thực doanh nghiệp/tổ chức theo yêu cầu của CA.
 4. Trách nhiệm của AZDIGI
  AZDIGI có trách nhiệm kích hoạt dịch vụ đăng ký chứng chỉ SSL cho khách hàng trong vòng tối đa 8 giờ làm việc ngay sau khi nhận được thanh toán.
  Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ Xác minh và cài đặt chứng chỉ SSL, AZDIGI sẽ có trách nhiệm thực hiện các bước để xác minh chứng chỉ SSL và cài đặt chứng chỉ lên website của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo việc xác minh chứng chỉ SSL sẽ thành công trong trường hợp khách hàng không đạt đủ các tiêu chuẩn để xác minh trên từng loại chứng chỉ.
 5. Hoàn tiền dịch vụ
  AZDIGI sẽ hoàn tiền lại với dịch vụ Chứng chỉ SSL trong vòng 10 ngày và chỉ áp dụng với trường hợp Chứng chỉ SSL chưa được xác minh do đăng ký nhầm hoặc không thể xác minh. Với các trường hợp đăng ký trên 10 ngày, AZDIGI sẽ không hỗ trợ hoàn lại tiền do giới hạn đảm bảo từ CA.
 6. Miễn trừ trách nhiệm
  Khách hàng đồng ý rằng dịch vụ Chứng chỉ SSL được thực hiện đảm bảo và cấp phát bởi Bên thứ ba là Tổ chức chứng thực. AZDIGI hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm trong việc Bồi thường, các cam kết kỹ thuật, đặc tính của sản phẩm, cấp phát chứng chỉ với khách hàng.
  Trong trường hợp khách hàng gặp vấn đề phát sinh, AZDIGI sẽ hỗ trợ liên hệ với Tổ chức chứng thực theo từng dịch vụ để yêu cầu hỗ trợ riêng và trả lời thỏa đáng.